08-03-04

Vergiffenis

Het Kind was bang voor haar Oma. Soms was Oma erg boos. Lief was Oma ook niet. Het Kindwerd gevoed en gekleed, kreeg alles wat het nodig had. maar werd nooit geknuffeld.Complimentjes kreeg het Kind ook niet, hoe goed zij ook haar best deed. De Oma zag alleenwat het Kind verkeerd deed en was vooral erg boos als het Kind iets deed waarin zij ophaar 'mama' leek. Het Kind dacht daarom dat de Oma het Kind niet graag zag. Dacht dat deOma voor het Kind zorgde uit plichtsgevoel.

Pas toen het Kind thuis wegging, heeft het haar Oma beter leren kennen. Het Kind zag in dat Oma nu eenmaal Oma was. En dat Oma's gebrek aan warmte geen gebrek aan liefde was. Want de Oma zag het Kind graag genoeg om het te laten gaan, als het dat wou. Toen veranderde alles. Het Kind vergaf haar Oma en zag haar sindsdien doodgraag. Het deed voor haar wat het kon, offerde bereidwillig een deel van haar eigen leven op. Want opoffering, vergiffenis en liefde, dat heeft het Kind ondanks alles van haar Oma geleerd.

04:11 Gepost door het kind | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.