25-02-04

De wetenschap

Uit een brochure voor huisartsen rond Kindermishandeling

Signalen van psychische mishandeling en verwaarlozing>

Hoewel elk kind uniek is en dus anders reageert op mishandeling of verwaarlozing, kunnen we toch twee groepen onderscheiden: kinderen die zich zo onopvallend mogelijk gedragen (zij willen het liefst opgaan in de groep om er maar bij te horen) en kinderen die juist zeer opvallend gedrag vertonen (zij proberen zo de aandacht en waardering die ze thuis missen, te compenseren). De signalen die we kunnen herkennen zijn:

afwijkend gedrag: stelen, suïcidepogingen, uiterst agressieve reacties, zich isoleren, zichzelf verwonden
negatieve zelfbeleving: het kind voelt zich onbemind, ongewenst en minderwaardig, een beeld dat de omgeving vaak nog bevestigt
• vele kinderen vertonen een verstarde oplettendheid of ‘frozen watchfulness’, die erop wijst dat ze permanent in angst en op hun hoede zijn
• vrijwel alle mishandelde en verwaarloosde kinderen hebben er grote moeite mee om mensen, zeker vreemden, hun vertrouwen te schenken
• het mishandelde kind heeft meestal moeilijkheden op school, vaak met communicatievakken (lezen, schrijven). Een kind dat geleerd heeft dat communicatie tot aandacht leidt en aandacht tot verwerping of geweld, wil immers liefst van al onzichtbaar zijn
• het kind beschikt over weinig sociale vaardigheden, zijn houding tegenover leeftijdsgenoten en volwassenen is vaak onaangepast.

03:13 Gepost door het kind | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.